Referencje

 • Fruvitaland Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa producentów Owoców i Warzyw zajmująca się sortowaniem, przechowywaniem oraz konfekcjonowaniem owoców: jabłek, gruszy oraz owoców miękkich. Potencjał produkcyjny firmy to ok 40 000 ton owoców rocznie. Firma posiada 128 członków o łącznym areale 1100 ha upraw. Fruvitaland  jest jedną z prężniej działających grup producentów Owoców i Warzyw działających w regionie Lubelskim.

 • Zobacz pełny opis »
 • Jarpak Sp. Z o.o.

  Tektura Opakowania
 • Zakład produkcji opakowań z tektury Jarpak powstał w 1996 roku. Obecnie zatrudnia 120-u wysoko wykwalifikowanych pracowników. Główną siedzibą firmy jest Paczków malowniczo położona miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej. Z tego miejsca firma obsługuje klientów z województwa opolskiego oraz śląskiego. Oddział produkcyjny zlokalizowany jest  w Świdnicy (obsługuje głównie klientów z województwa dolnośląskiego). Zakład produkcji opakowań z tektury Jarpak produkuje i dostarcza głównie opakowania  z tektur falistych i litych, które, powstają z najwyższej jakości tektury dostarczanej przez wiodących na rynku producentów tektury. Wysokie standardy przyjęte przy produkcji opakowań pozwoliło firmie Jarpak na wdrożenia certyfikatu jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007, certyfikatu na znak ponownego przetwórstwa oraz na znak bezpieczeństwa B wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy w Warszawie.

 • Zobacz pełny opis »
 • Karton Polska Sp. Z o.o.

  Tektura Opakowania
 • P. P. H. U. Karton to firma która powstała w 1986 roku w Zduńskiej Woli,  do samego początku zajmuje się produkcją opakowań z tektur falistych i litych. Przemyślana polityka firmy, której naczelną zasadą jest wysoka jakość świadczonych usług pozwoliła na przestrzeni ostatnich kilku lat na wybudowanie nowej hali produkcyjnej  i magazynowej. W tym czasie imponująco rozwinął się też park maszynowy. Jednym z ostatnich zakupów było uruchomienie nowoczesnej sklejarki wielopunktowej (automatyczna linia firmy BOBST). Poczynione inwestycje pozwoliły na zwielokrotnienie produkcji i poszerzenie asortymentu również o wyroby kaszerowane.

 • Zobacz pełny opis »
 • King Fruit Sp. z o.o.

  Branża spożywcza
 • Kingfruit Sp. Z o.o. jest jedną z największych firm zajmujących się przygotowaniem do sprzedaży oraz sprzedażą owoców i warzyw w regionie. Udziałowcami firmy jest 99 sadowników których gospodarstwa znajdują się na łącznym obszarze ponad 1000 ha. Firma posiada 2 oddziały, a nowoczesny obiekt przechowalniczy z komorami chłodniczymi klasy ULO o pojemności ponad 26 000 ton. Nowoczesne linie sortownicze oraz pakerskie pozwalają na rozsortowanie owoców według koloru, rozmiaru, wagi i jakości z wydajnością 10 ton/godzinę w pierwszym obiekcie i 25 ton/godzinę w drugim. Dodatkowo Grupa posiada maszynę sortująco-pakującą do czereśni, wiśni i śliwek.

 • Zobacz pełny opis »
 • La-sad Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa Producentów Owoców La-sad sp. z o.o. jest firmą zajmującą się przechowywaniem, sortowaniem oraz pakowaniem jabłek, gruszek, wiśni, śliwek i czereśni. Oprócz owoców wysortowanych z jedną z najwyższych jakości dostępnych w Polsce, zapakowanych w kartony i worki firma oferuje jabłka obierane oraz soki i puree jabłkowe. Nowoczesne zaplecze magazynowe pozwala na jednoczesne przechowywanie 9000 ton świeżych owoców. 

 • Zobacz pełny opis »
 • Molscy Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców
 • Grupa Producentów Owoców Molscy sp z o.o. powstała w czerwcu 2010 roku w Sokołowie Podlaskim. Firma specjalizuje się w produkcji czereśni oraz jabłek. Grupa zrzesza 6 plantatorów z województwa Mazowieckiego. Łączna powierzchnia upraw przekracza 80ha.

 • Zobacz pełny opis »
 • „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z .o. o.

  Przetwarzanie odpadów
 • Wdrożony przez firmę PROKHARD moduł Hetman Eko-Manager pozwolił firmie Mundo na zautomatyzowanie śledzenia strumienia przyjmowanych odpadów. Dzięki zaimplementowaniu w systemie różnych technik informatycznych proces przyjęcia odpadu został ograniczony do niezbędnego minimum. W ramach wdrożenia systemu został zintegrowany między innymi z wagą wjazdową zakładu.

 • Zobacz pełny opis »
 • MZC Włodawa

  Przetwarzanie odpadów
 • Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie który swoim zasięgiem działania obejmuje miasto Włodawa, gminy: Sławatycze, Sosnówka, Stare Brusy, Hanna, Hańsk, Podedwórze. W ramach świadczenia usług komunalnych w 2014 roku MZC Włodawa oddało do użytku nowo wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów w okolicach miasta Włodawa. ZZO we Włodawie obsługuje między innymi 120 tysięcy mieszkańców z miasta Włodawy. W jego skład wchodzą m.in.: sortownia odpadów, część magazynowa na odpady rozdrobnione i surowce wtórne, zbiornik odcieków, a także instalacja odwadniająco-nawilżająca oraz komposter.

 • Zobacz pełny opis »
 • Polfrut Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa Producencka „POLFRUT” Sp. z o.o. zrzesza 20 udziałowców których łączna powierzchnia gospodarstw zajmuje ok 500 ha. Firma zajmuje się przechowywaniem oraz przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw. Roczna produkcja firmy wynosi 10 000 – 15 000 ton owoców i warzyw, przygotowanych głównie na eksport. Nowoczesna linia sortownicza pozwala na automatyczne sortowanie owoców z uwzględnieniem wielkości, wagi jak i koloru jabłek.

 • Zobacz pełny opis »
 • Polskie Sady Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa Producentów Owoców i Warzyw Polskie Sady zajmuje się sortowaniem, pakowaniem i dystrybucją jabłek. Firma współpracuje z ponad setką gospodarstw sadowniczych. Nowoczesne magazyny oraz park maszynowy pozwalają na przechowywanie oraz przygotowanie do sprzedaży zarówno świeżych owoców (głównie jabłek) jak również przetworzonych jabłek – m.in. soków oraz przecierów jabłkowych.

 • Zobacz pełny opis »
 • Sadco Grupa Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa producentów Owoców i Warzyw zrzeszająca producentów z województwa Kujawsko-Pomorskiego, o łącznej powierzchni upraw ponad 200 ha. Grupa produkuje przede wszystkim najwyższej jakości jabłka i gruszki. Firma posiada nowoczesny park maszynowy pozwalający na  automatyczne sortowanie oraz pakowanie jabłek w kartony oraz worki. 

 • Zobacz pełny opis »
 • Sadmax Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sadmax sp. z o.o. zrzesza 27 gospodarstw o łącznej powierzchni ponad 200 ha. Głównym produktem firmy są jabłka, ale w ofercie można również znaleźć truskawki, czereśnie czy kapustę pekińską. Nowoczesna baza przechowalnicza pozwala na wyprodukowanie ok 11 000 ton owoców rocznie.

 • Zobacz pełny opis »
 • Twój Owoc Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Twój Owoc Sp. Z o.o. jest Grupa Producentów Owoców i Warzyw zrzeszającą 29 sadowników posiadających plantacje na ponad 350 ha. Nowoczesny obiekt oddany do użytku w 2013 roku, wyposażony w automatyczne linie do sortowania oraz pakowania owoców pozwala na przechowanie 15 000 ton oraz przygotowanie do sprzedaży 20 000 ton jabłek.

 • Zobacz pełny opis »
 • United Packaging S.A.

  Tektura Opakowania
 • Firma powstała w 2011 roku, zakład produkcyjny zlokalizowany jest na terenie strefy przemysłowej w Skarbimierzu ( hala produkcyjno - magazynowa o powierzchni 7,5 tys. m2). Główna część biurowa zlokalizowana jest na terenie Poznania. Wydajność Zakładu Produkcji Opakowań w Skarbimierzu kształtuje się na poziomie około 50 mln m2 opakowań rocznie. 

 • Zobacz pełny opis »
 • Wilga Fruit Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wilga-Fruit Sp. z o.o. zajmuje się produkcją najwyższej jakości jabłek deserowych i kapusty pekińskiej. Obecnie zrzesza ponad 60 udziałowców, gospodarujących na łącznej powierzchni około 600 ha, a powierzchnia przechowalnicza firmy pozwala na przechowanie 23 000 ton owoców. Roczna produkcja firmy to około 20 000 ton jabłek deserowych oraz ok. 4 000 ton kapusty pekińskiej.

 • Zobacz pełny opis »
 • Wil-Sad Sp. z o.o.

  Grupa Producentów Owoców i Warzyw
 • Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wil-Sad sp. z o.o. zajmuje się sortowaniem, pakowaniem oraz dystrybucją jabłek i kapusty pekińskiej. Firma zrzesza 30 producentów owoców i warzyw, których areał zajmuje powierzchnię ponad 300 ha. Możliwości przechowalnicze firmy to 250 ton, a nowoczesny park maszynowy w postaci automatycznej lini do sortowania jabłek pozwala na sortowanie owoców z wydajnością do 8 ton na godzinę.

 • Zobacz pełny opis »
 • Zakład Utylizacyjny sp. Z o. o. w Gdańsku

  Przetwarzanie odpadów
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku to jeden z najnowocześniejszych zakładów Unieszkodliwiania Odpadów w Polsce rocznie przyjmuje ok. 380 tys. ton odpadów od prawie 600 tys. mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin. W skład tego nowoczesnego zakładu wchodzi:

 • Zobacz pełny opis »
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

  Przetwarzanie odpadów
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa obejmuje swoim zasięgiem 13 gmin tj. 136 595 osób W skład zakładu wchodzą zakład gospodarowania odpadami o mocy 39 Mg/rok, punkt dobrowolnego składowania w Olszowej, punkt przeładunkowy i 7 zrekultywowanych składowisk w regionie.

 • Zobacz pełny opis »