Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych cały czas się rozwija, gdyż produkty z tej branży mają szeroką gamę zastosowań. Obecnie w Europie najwięcej produktów z tworzyw sztucznych jest wykorzystywanych w sektorze opakowań, budownictwie i w branży motoryzacyjnej. W mniejszym stopniu produkty te używane są również w przemyśle elektrycznym, przemyśle elektronicznym, czy w sektorze rolniczym.

Światowy rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych jest miejscem silnej konkurencji. Największymi konkurentami w tej branży są firmy zagraniczne, które posiadają zakłady produkcyjne zlokalizowane w krajach o niskim koszcie produkcji. Dodatkowo obserwuje się w niej częste zmiany trendów rynkowych, co wymusza na producentach tworzyw sztucznych dużą elastyczność produkcji, oraz ciągłego monitorowania rynku. Dlatego tak ważne jest posiadanie nowoczesnego rozwiązania ERP/ MES wspomagające zarządzanie kluczowych obszarów biznesowych firmy. Szczególnie ważne w tego typu systemie jest posiadanie wielowymiarowych harmonogramów produkcji oraz rozwiązania ułatwiające ewidencjonowanie i przetwarzanie niebezpiecznych dla zdrowia materiałów poprodukcyjnych.

Do charakterystycznych cech branży przetwórstwa tworzyw sztucznych można zaliczyć wieloreferencyjność. Co ma dać firmą możliwość równoczesnego produkowania różnych produktów, które różnią się od siebie. Aby było to możliwe, firma musi posiadać odpowiednio skonstruowany harmonogram zawierający kompletne informację o produkcji. Dane te powinny zawierać m.in. informację o planie produkcji, terminie planowanego zakończenia produkcji, czy mieć możliwość zapisania parametrów technicznych związanych z wykonanym zleceniem. Dlatego też, coraz częściej firmy działające w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych decyduje się na wdrożenie harmonogramów opartych o system APS (Advanced Planning and Scheduling). Dzięki niemu mają oni dostęp do analiz dotyczących wydajności parku maszynowego, czasu i środków, które są niezbędne do realizacji danych zamówień. Za pomocą tych informacji będą Państwo mogli w Naszym systemie opracować optymalną kolejkę zleceń produkcyjnych. Jest to o tyle ważne, że ewentualne przezbrojenie wtryskarki i wymiana form, zazwyczaj powoduje równocześnie konieczność wymiany tworzywa w jej ślimaku, a to generuje dodatkowe koszty.

Kolejnym ważnym aspektem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest zarządzanie kolorystyką, co daje możliwość zaplanowania zawracania odpadów do dalszego przetwarzania, oraz łączenia podobnych produkcji w jedno zlecenie produkcyjne. Co automatycznie spowoduje zminimalizowanie konieczności wykonywania przezbrojeń maszyn, a co chyba ważniejsze zmniejszenie ilości odpadu poprodukcyjnego.

W celu zwiększenia opłacalności produkcji w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych występuje wymóg zredukowania kosztów produkcji, poprzez konieczności zawracania odpadów poprodukcyjnych do dalszego przetworzenia. Dlatego producenci działający w tej branży oczekują możliwości obliczenia oraz przewidywania wielkości odpadów poprodukcyjnych już na etapie planowania indywidualnych zleceń produkcyjnych. Jest to kluczowy czynnik przy konstruowania kosztorysów dla klientów, gdyż wielkość odpadu znacznie wpływa na opłacalność wykonywania całego zlecenia. Przy wykonywaniu wycen dla klientów należy uwzględnić, fakt, że wielkość odpadu nie jest jednoznaczna z wlewkiem, gdyż czasami może być on ponownie wykorzystany. Opierając wycenę tylko o rozliczenie tworzywa, które zastyga w układzie wlewowym, otrzymamy zafałszowaną wartość. Będzie ona atrakcyjna dla naszego klienta, jednak może okazać się zabójcze dla zakładu. Dlatego Platforma Hetman daje możliwość swoim klientom wykorzystywać powyższe informacje przy planowaniu produkcji. Tylko wtedy będziemy w pełni posiadać kontrolę nad procesem produkcji i przyczynić się do zwiększenia rentowności realizowanych zleceń.

Platforma Hetman została rozbudowana o APS i zarządzanie kolorystyką, dzięki czemu istnieje możliwość wyliczenie rzeczywistego kosztu produktu, oraz monitorowanie i prowadzenie analiz obciążeń gniazd produkcyjnych. Tylko dzięki takim informacją w systemie firma będzie mogła właściwie skalkulować koszty wytworzenia produktu i przygotowywać dokładną wycenę dla klienta. Natomiast dzięki kontroli online produkcji i zdarzeń gospodarczych zachodzących podczas realizacji procesów produkcyjnych, będą Państwo mogli natychmiast reagować na nieprawidłowości zachodzące na produkcji i zwiększyć jej efektywność.

Kolejnym ważną sprawą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest aspekt ekologiczny, który wymaga zarządzania i ewidencjonowania odpadów. Dodatkowo prawo Unii Europejskiej w dyrektywę ROHS zwraca uwagę na ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w procesach produkcyjnych. Dlatego wymusza ona na przedsiębiorcach ścisłego nadzoru i ewidencję wprowadzanych do środowiska substancji niebezpiecznych. Każdy producent ma obowiązek raportowania o szkodliwych chemikaliach, które wprowadził do środowiska naturalnego w procesie produkcji. Co powoduje konieczność prowadzenia identyfikacji i przygotowywania raportów i zestawień na temat zużycia tego typu surowców w trakcie produkcji oraz ponownego ich wykorzystania w kolejnych procesach produkcyjnych. Dlatego Platforma Hetman została rozbudowana o rozwiązanie do ewidencji, przechowywania i przetwarzania odpadów. System umożliwia również przygotowywanie odpowiednich raportów do instytucji zajmujących się powyższą tematyką. 
 

Platforma Hetman obejmuję najlepsze funkcjonalności procesowe specyficzne i charakterystyczne dla przetwórstwa tworzyw sztucznych do których można zaliczyć:

  • APS czyli specjalistyczne planowanie i harmonogramowanie produkcji;

  • Możliwość minimalizacje i ewidencje odpadów produkcyjnych w systemie;

  • Możliwość produkcji wieloreferencyjnej;

  • Posiadanie produkcji online-dzięki czemu mamy wgląd w czasie rzeczywistym w koszt wytworzenia danego produktu, jak i zmian jakie miały miejsce w stosunku do naszego planu produkcji;

  • Grupowanie planów produkcyjnych w celu zredukowania liczby i czasu przestojów na produkcji wynikających z przezbrojeń;

  • Traceability-czyli śledzenie surowca/ towaru od momentu wejścia jego na magazyn, przez zlecenia produkcyjne, w jakich został użyty do momentu jego sprzedaży;

  • Możliwość obliczenie rzeczywistego kosztu wytworzenia;

  • Możliwość rozliczenia produkcji na podstawie szczegółowych parametrów;

  • Szczegółowe analizy na podstawie kostek olap-dzięki czemu mamy zawsze aktualne informację na temat funkcjonowania w firmie. Umożliwiając szybko reakcje kadry zarządzającej, na zmiany zachodzą na rynku.