Przetwórstwo drewna

Dynamiczny rozwój branży drzewno-meblarskiej w Polsce wymaga specjalistycznego narzędzia informatycznego, które będzie wspierało wszystkie procesy w firmie. Branża ta ukierunkowana jest na zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów oraz produkcji pod indywidualne zamówienia. Dlatego system do zarządzania produkcją musi być bardzo elastyczny i dawać możliwość szybkiej modyfikacji technologii.

Produkcja drzewno-meblarska charakteryzuje się tym, że aby wyprodukować nawet prosty mebel potrzeba kilkadziesiąt, a nawet kilkuset części o różnych normach technicznych. Natomiast każda z tych części wymaga złożenia indywidualnego zamówienia, a późniejszego jego monitorowania. Dlatego ważne jest posiadanie sprawdzonego systemu magazynowego, który uwzględnia możliwość rozbudowy jego o magazyn wysokiego składowania. Dzięki czemu będzie można zoptymalizować stany magazynowe i nadzorować terminowość dostaw surowców wykorzystywanych do produkcji. Dlatego w przypadku gdy firma ma dużą produkcję, ręczne sterowanie takim łańcuchem dostaw i cyklem produkcyjnym jest praktyczne niemożliwe i może spowodować pomyłki w planowaniu, czy liczne przestoje na produkcji. Mając na uwadze powyższe wymagania Platforma Hetman posiada funkcjonalność magazyn wysokiego składowania, który można dodatkowo rozbudować o mobilny magazyn. Rozwiązanie polega na tym, że końcówka systemu zostaje umieszczona na urządzeniu przenośnym znajdującym się na wózku widłowym, dzięki czemu obsługa wydania/ przyjęcia surowców na magazyn będzie szybsza.

W branży drzewno-meblarskiej produkty wielokrotnie dopasowywane są do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego firmy posiadają dużo drobnych zleceń produkcyjnych, w skład których wchodzą takie same podzespoły czy półfabrykaty. Tylko dzięki pogrupowaniu planów produkcyjnych, firma może zredukować liczbę i czas przestojów na produkcji wynikających z przezbrojeń. Natomiast dzięki prowadzeniu w Platformie Hetman, kontroli online procesów produkcyjnych i zdarzeń gospodarczych zachodzących podczas realizacji procesów produkcyjnych, będą Państwo mogli natychmiast reagować na nieprawidłowości zachodzące na produkcji i zwiększyć efektywność produkcji.

Mówiąc o specyfice branży drzewno-meblarskiej należy zaznaczyć, że firmy działają w strukturze rozproszonej. Czyli firmy posiadają tartaki, kilka zakładów produkcyjnych, czy sklepy firmowe własne, lub franczyzowe. Dlatego Nasz system ma możliwość zarządzania kilkoma zakładami w jednej aplikacji. Tylko wtedy zarząd firmy będzie miał wgląd w rzeczywistą kondycję gospodarczo-finansową firmy, jak i będzie mógł zoptymalizować procesy zachodzące w firmie.

Platforma Hetman obejmuję najlepsze funkcjonalności i procesy specyficzne i charakterystyczne dla branży drzewno meblarskiej do których można zaliczyć:

  • Obsługa struktur rozproszonych (firmy wielozakładowe);
  • Obsługa cech w systemie, dzięki czemu będzie można prowadzić analizy z uwzględnieniem cech danego modelu mebli, oraz ułatwić obsługę handlowo-magazynową;
  • Możliwość harmonogramowania z uwzględnieniem dostępnych zasobów na magazynie;
  • Łatwe modyfikowanie wprowadzonych technologii, dzięki czemu produkcja na indywidualne zamówienie nie jest problemem;
  • Możliwość utrzymania optymalnego poziomu zasobów magazynowych;
  • Zarządzanie magazynem wysokiego składu;
  • Wykorzystywanie mobilnego magazynu (czyli końcówka systemu umieszczona na urządzeniu przenośnym znajdującym się na wózku widłowym) dzięki czemu obsługa wydania/ przyjęcia surowców na magazyn będzie szybsza;
  • Posiadanie produkcji online, dzięki czemu mamy wgląd w czasie rzeczywistym w koszt wytworzenia danego produktu jak i zmian jakie miały miejsce w stosunku do naszego planu produkcji;
  • System traceability, dzięki niemu możliwość śledzenia towaru od momentu wejścia na magazyn, przez zlecenia produkcyjne w jakich został użyty do momentu jego sprzedaży;
  • Możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz w oparciu o kostki OLAP (m.in. w obszarze sprzedaży, produkcji, zakupów, płatności, wyników operacyjnych czy analiz księgowości).