Branża kosmetyczno-chemiczna

Polski rynek kosmetyczno-chemiczny jest miejscem szczególnie silnej konkurencji. Walczą o niego nie tylko rodzime firmy kosmetyczne, ale także światowe giganty tej branży. Dlatego producenci cały czas szukają nowych sposobów, aby wyróżnić swoje produkty na tle bogatego, prężnie rozwijającego się rynku. Rozumieją oni, że muszą posiadać w swojej ofercie kosmetyki najwyższej jakości i cały czas prowadzić prace w zakresie wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych produktów.

Jednak zanim firma będzie mogła wprowadzić na rynek nowy produkt dział badań i rozwoju (R&D - Research & Development) musi zdecydować czy zastosowanie danej substancji chemicznej w produkcie jest bezpieczne. Co wymusza na producencie wnikliwego i skrupulatnego przebadania surowca używanego do produkcji. Mając to na uwadze, stworzyliśmy Platformę Hetman, która jest sprawdzonym i funkcjonalnym systemem wspierającym m.in. działania laboratoriów czy działów rozwoju. Musi on posiadać bardzo specjalistyczną funkcjonalność, do której można zaliczyć m.in. historię receptur wraz z opisem wykonywanych badań, notatki wprowadzane „na boku” oraz wgląd w szczegółowy opis wykonywanych działań z uwzględnieniem wielu szczegółów etc.


Dodatkowo po wstąpieniu Polski do Unii odpowiedzialność za jakość wyrobów kosmetycznych została przeniesiona z Ministerstwa Zdrowia na ich producentów i dystrybutorów. Aktualnie jest standardem, że firma kosmetyczna wdraża system ISO 9001, który jest międzynarodową normą określającą wymagania dotyczące zarządzania jakością. Kolejnym działaniem mającym na celu spełnienie powyższych wymagań jest GMP (Good Manufacturing Practices) oznaczający Dobre Praktyki Produkcyjne. Wdrożenie ich potwierdza, że przedsiębiorstwo respektuje powszechnie obowiązujące zasady, regulujące sposób postępowania w danej branży. Jak widzimy produkty kosmetyczno- chemiczne są poddawane licznym i restrykcyjnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i jakości.

Idąc naprzeciw wymaganiom tej branży, stworzyliśmy Platformę Hetman, która została wyposażona m.in. w moduł kontroli jakości i laboratorium. Poniżej przedstawiam przykładowy model kontroli jakości występujący w systemie Platforma Hetman.

Dodatkowo Platforma Hetman została rozbudowana o APS (Advanced  Planning and  Scheduling) czyli zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji, który zawiera kompletne informację o produkcji. Dane te powinny zawierać m.in. informację o planie produkcji, terminie planowanego zakończenia produkcji, zapisanych parametrów technicznych związanych z wykonanym zleceniem lub sposobu realizowania kontroli jakości produkcji. Dzięki nim producenci z branży kosmetyczno-chemicznej mają dostęp do analiz dotyczących wydajności parku maszynowego, czasu i środków, które są niezbędne do realizacji danych zamówień. Co za tym idzie będą Państwo mogli opracować w systemie optymalną kolejkę zleceń produkcyjnych. Dodatkowo dzięki APS istnieje możliwość wyliczenie rzeczywistego kosztu produktu, oraz monitorowanie i prowadzenie analiz obciążeń gniazd produkcyjnych. Tylko dzięki takim informacją Państwa pracownicy będą mieli właściwie skalkulować koszty wytworzenia produktu i przygotowywać dokładną wycenę dla klienta. Natomiast dzięki kontroli online produkcji i zdarzeń gospodarczych zachodzących podczas realizacji procesów produkcyjnych, będą Państwo mogli natychmiast reagować na nieprawidłowości zachodzące na produkcji i zwiększyć jej efektywność.

Platforma Hetman obejmuję najlepsze funkcjonalności i procesy specyficzne i charakterystyczne dla branży kosmetyczno- chemicznej do których można zaliczyć:

  • Możliwość tworzenia skomplikowanych receptur wytworzenia produktu gotowego;

  • Moduł laboratorium, który umożliwia tworzenie schematów badań, jak i przechowywanie ich wyników bezpośrednio w systemie;

  • Kontrolę jakości na każdym etapie produkcji z możliwością pobierania próbek półproduktów w celu przeprowadzania badań techniczno- jakościowych;

  • Możliwość kontrolowania i udokumentowania całego procesu produkcyjnego zaczynając od wyboru dostawcy i zakupu materiałów/ surowców do produkcji, przez proces technologiczny i badanie jakości (osobno dla produktu, materiałów, odpadów, produktów dodatkowych, półfabrykatów, produktów gotowych) na każdym etapie procesu technologicznego, a kończąc na zwolnieniu wyprodukowanego towaru do sprzedaży, magazynowaniu i wydaniu towaru do odbiorcy;

  • Możliwość prowadzenia ,,notatek na boku” w systemie;

  • Możliwość zarządzania i prowadzenia nadzoru nad parkiem maszynowym znajdującymi się na produkcji i zminimalizowanie kosztów związanych z przestojami na produkcji spowodowanymi awarią maszyny koniecznością jej kalibracji;

  • Produkcję online- dzięki czemu mamy wgląd w czasie rzeczywistym w koszty wytworzenia danego produktu, jak i zmian, jakie miały miejsce w stosunku do naszego planu produkcji;

  • Traceability- czyli śledzenie surowca/ towaru od momentu wejścia jego na magazyn, przez zlecenia produkcyjne, w jakich został użyty do momentu jego sprzedaży;

  • Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym na podstawie wydajności centrów roboczych, maszyn, brygad pracowniczych tak, aby zwiększyć efektywność produkcji;

  • Szczegółowe analizy na podstawie kostek olap - dzięki czemu mamy zawsze aktualne informacje na temat kondycji finansowo-gospodarczej firmy. Umożliwia to szybką reakcję na zmiany na rynku. A to wszystko  w cenie modułu.

Jak widać nowe regulacje, jak i dynamiczne zmiany na rynku czy presja konkurencyjna wymusza od firm z branży kosmetyczno- chemicznej wsparcia swojej działalności systemem informatycznym.