Produkcja opakowań z tektury

Obecny postęp techniczny wymusza na każdym przedsiębiorstwie nieustające dążenie, by wszystko robić coraz lepiej, szybciej i taniej. Tylko udział w tym niekończącym się wyścigu a w wielu wypadkach obecność w jego czołówce – daje gwarancję odniesienia sukcesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Ważnym czynnikiem w tej grze jest posiadanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać drzemiący potencjał i osiągnąć to, co do tej pory wydawało się niemożliwe. Właśnie dlatego chcemy zaproponować Państwu naszą współpracę w zakresie rozwiązywania waszych problemów i zaspokojenia potrzeb informatycznych, jak również w zakresie prac konsultingowych oraz analitycznych. Gdyńska firma ProkHard od lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych (ERP –Platforma Hetman). Bardzo dobrze znając realne potrzeby i wymagania rynku (jej klientami są zarówno polskie firmy, jak i międzynarodowe koncerny) oddaje do dyspozycji właścicieli, osób zarządzających małymi i średnimi firmami produkcyjnymi branżowy system informatyczny.

Hetman Box Factory (fabryka pudełek) to gotowy do użycia od zaraz, zestandaryzowany, kompletny ERP obejmujący swym zakresem aż 56 procesów biznesowych pogrupowanych w 8 funkcjonalnościach:

  • Zarządzanie zamówieniami klientów to między innymi: obsługa zleceń na żądanie, cenniki i zarządzanie cenami sprzedaży, obsługa zleceń wydania, raporty stanu realizacji zamówień,
  • Ranking odbiorców;
  • Kalkulacja kosztów wytworzenia: definiowanie kalkulacji dla produkcji wyrobu, kalkulowanie kosztu wytworzenia, analiza składników kosztowych kalkulacji, przeglądarka kalkulacji zleceniowych;
  • Magazyny: kontrola przepływu partii, etykietowanie surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem kodów kreskowych, przyjęcie surowca za pomocą terminala kodów kreskowych, wydanie do klienta przez terminal nawózkowy, identyfikacja surowca wyrobu gotowego w magazynie (etykiety z kodami kreskowymi);
  • Fakturowanie: automatyczne generowanie faktur na podstawie WZ i zamówień, raporty i analizy sprzedaży;
  • Zarządzanie technologią produkcji to: możliwość tworzenia technologii produkcji, definiowanie procedur weryfikacji produkcji, zapotrzebowanie materiałowe na podstawie technologii;
  • Planowanie produkcji, czyli: automatyczne generowanie i wydruk zleceń produkcyjnych, generowanie planów produkcyjnych z podziałem na maszyny, kontrola obłożenia maszyn, graficzny interfejs planowania produkcji, nadzory nad produkcją;
  • Monitorowanie produkcji: możliwość rejestracji produkcji w toku na maszynach przetwórczych, etykietowanie produktów maszyn przetwórczych, przegląd graficzny stanu produkcji w toku, obsługa awarii, rozliczenie ilościowe produkcji, analiza czasów monitorowania;
  • Rachunkowość finansowa: automatyczna dekretacja dokumentów magazynowych i faktur, kontrola stanu zadłużenia kontrahentów, prowadzenie kartotek i dokumentacji personalnej;
  • Elementem spinającym system są zintegrowane katalogi branżowe: surowców, materiałów pomocniczych, obsługi indeksów (znakowanie towarów wg odbiorców) czy wreszcie katalogi: maszyn, narzędzi, pracowników.

Hetman Box Factory jako „paczka” ma „zaszyte” w sobie najlepsze modele procesowe specyficzne i charakterystyczne dla branży, wielokrotnie już zweryfikowane przez rynek i ludzi aktualnie pracujących i znanych środowisku. To nowoczesne narzędzie biznesowe oprócz ujednolicenia i usystematyzowania wszystkiego, co dzieje się w „fabryce” w każdej z funkcjonalności, posiada zbiór zestawień i porównań analitycznych, a dzięki zaimplementowaniu OLAP management bez problemu zostanie wsparty materiałem analitycznym pokazanym w dowolnym, dynamicznym ujęciu. Autorzy Hetman Box Factory, wspierając się swym doświadczeniem, wraz z systemem proponują odbiorcom również jako integralny element szkolenie użytkowników oraz nadzór nad uruchomieniem i pierwszym etapem działania. Firma ProkHard jako solidny partner w biznesie zapewnia profesjonalny serwis swoich produktów, a przedsiębiorstwom, które „wyrosną” z Hetman Box Factory gwarantujemy możliwość migracji do zintegrowanego systemu klasy ERP Platforma Hetman. Podczas rozmów z właścicielami czy osobami zarządzającymi małych i średnich firm produkcyjnych dane nam było usłyszeć wiele ciepłych, pochlebnych opinii, ale najczęściej pojawiającym się zaraz po tym pytaniem było to o wysokość kosztów systemu. Te w przypadku Hetman Box Factory, w zależności od liczby użytkowników i maszyn (centrów wytwórczych), zostały zróżnicowane i ustalone na realnie akceptowalnym poziomie.

Hetman Box Factory – to nowoczesne narzędzie informatyczne;

dziś – potrzeba,

jutro – konieczność. 

Nasze referencje w branży: