Jednolity Plik Kontrolny - PROKHARD-eJPK

Jednolity Plik Kontrolny - PROKHARD-eJPK
Opublikowano: 2016-09-19 w Aktualizacje Systemu
Program PROKHARD-eJPK jest narzędziem wspomagającym prowadzenie sprawozdawczości w formie elektronicznej, znanej po nazwą Jednolity plik kontrolny (w skrócie JPK ).

Firma ProkHard jako pomorski lider w branży IT z powodzeniem tworzy i wdraża systemy klasy ERP ( rodzina systemów Platformy Hetman) w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.
Spełniając wymogi ustawodawcy, oraz wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Finansów, firma ProkHard przygotowała własne oprogramowanie, do obsługi plików JPK zarówno w zakresie możliwości gromadzenia niezbędnych a wymaganych przez ministerstwo danych, jak również w zakresie przygotowania i wysyłki plików drogą elektroniczną. Realizowany od początku 2016 roku, projekt JPK miał za zadanie utworzenie narzędzi umożliwiających generowanie i wysyłanie plików JPK do Ministerstwa Finansów, aby w maksymalnym stopniu zautomatyzować realizację obowiązkowej sprawozdawczości elektronicznej.

W ramach projektu JPK, powstało również narzędzie, które może obsłużyć pliki JPK wygenerowane przez inną, dowolną aplikację, bez obowiązku integracji z bazą danych tej aplikacji.
PROKHARD-eJPK może być wykorzystany do obsługi plików pochodzących z innych systemów informatycznych używanych przez klientów ProkHard, może również być wykorzystany przez każdą firmę jako niezależne narzędzie obsługujące pliki JPK, wygenerowane z dowolnego systemu.

PROKHARD-eJPK to nie tylko wysyłanie plików.
Program PROKHARD-eJPK został zaprojektowany, w taki sposób, aby obsłużyć pliki JPK pochodzące z dowolnej aplikacji. Funkcjonalność programu to szereg możliwości znacznie wykraczających poza sam proces przygotowania i wysyłki plików do Ministerstwa Finansów.

Obsługa wszystkich plików kontrolnych wymaganych przez Ministerstwo Finansów
Program PROKHARD-eJPK daje możliwość obsługi i wysyłania wszystkich wymaganych przez ministerstwo plików kontrolnych, używanych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach, rozliczających się na zasadach ogólnych. Są to JPK_VAT (rejestry vat), JPK_FA (faktury sprzedaży i zakupu), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_WB (wyciągi bankowe), JPK_MAG (dokumenty magazynowe).

Pobranie plików z dowolnej lokalizacji sieciowej
Program PROKHARD-eJPK pozwala pobrać do obsługi plik JPK (utworzony w formacie XML) z dowolnej lokalizacji sieciowej lub dysku lokalnego.

Wieloplatformowość
Aplikacja PROKHARD-eJPK została wykonana w języku programowania (C++), który pozwala na jej uruchomienie na rożnych platformach systemowych. Uniezależniając program od środowiska Windows.

Archiwum przetwarzanych plików
Program PROKHARD-eJPK jest wyposażony we własną podręczną bazę danych, w której są zapisywane i przetwarzane pliki na każdym etapie ich obsługi.
Funkcjonalność ta, pozwala na prowadzenie niezależnego archiwum plików, zarówno zaczytanych z dysku, jak i przetworzonych przez program, oraz wysyłanych do ministerstwa. Archiwum takie, daje Państwu dodatkowe narzędzie do weryfikacji zdarzeń związanych z obsługą JPK. Korzystanie z archiwum, to przede wszystkim kompletna obsługa plików pochodzących z rożnych źródeł, rożnych systemów, w jednym miejscu i za pomocą jednego programu.

Weryfikacja zgodności ze schematem XSD
Program PROKHARD-eJPK został wyposażony w wewnętrzny mechanizm weryfikacji zgodności pliku z formatem XML wymaganym przez ministerstwo, a zapisanym w pliku wzorca XSD udostępnianym przez ministerstwo finansów. Zgodność struktury, jest badana lokalnie , dla zapisanych w bazie danych plików wzorca XSD. Użytkownik, przed dalszą obsługą pliku, może zweryfikować zgodność struktury, unika w ten sposób przesłania pliku niezgodnego strukturalnie z wymaganiami.

Weryfikacja wartości
Aplikacja PROKHARD-eJPK został przygotowana w taki sposób, że daje Użytkownikowi możliwość przejrzenia podsumowań wartości pól numerycznych dostępnych w zaczytanym pliku XML. Dzięki takiej funkcjonalności, Użytkownik może sprawdzić, czy np. podsumowania wartości pól JPK_VAT są zgodne z deklaracją VAT7. Opcja umożliwia również, kontrolę danych liczbowych z zestawieniami wygenerowanymi z systemu który tworzył plik JPK.

Przygotowanie pliku do wysłania
Aplikacja przygotowuje plik do wysłania do ministerstwa, zgodnie z wydaniami protokołu transmisji. Przygotowane pliki, są zapisane w archiwum (w bazie danych) i mogą podlegać dalszej obsłudze.

Podpisywanie plików podpisem kwalifikowanym
Pliki do wysłania mogą zostać podpisane w dwojaki sposób. Mogą być podpisane za pomocą zewnętrznego oprogramowania dostarczanego zazwyczaj przez firmę w której wykupiono certyfikat podpisu kwalifikowanego. W tym celu aplikacja pozwala na zapisanie przygotowanych plików na dysku, a po ich podpisaniu, ponowne zaczytanie (podpisanych plików) do bazy danych programu w celu ich przesłania do ministerstwa.
Możliwe jest również użycia narzędzi zaimplementowanych w samej aplikacji PROKHARD-eJPK, jeżeli Użytkownik posiada klucz z zakodowanym podpisem kwalifikowanym i wykupił licencję na obsługę podpisu elektronicznego w aplikacji PROKHARD-eJPK (Podpis jest obsługiwany tylko dla aplikacji uruchomionej w środowisku Windows).

Wysyłanie plików
Aplikacja PROKHARD-eJPK umożliwia wysyłanie podpisanych plików do ministerstwa, na serwer główny lub serwer testowy. Program prowadzi bazę wysłanych plików i obsługuje pozyskane komunikaty o ewentualnych błędach, zgłoszonych przez serwery ministerstwa. Komunikaty są dostępne do odczytu w oknach aplikacji.

Pozyskanie UPO
Program PROKHARD-eJPK pobiera i umożliwia wydrukowanie Urzędowego potwierdzenia odbioru, po jego otrzymaniu z ministerstwa.

 
Treści Powiązane
    Brak treści powiązanych