Gdynia ul. Polska 13 to właśnie tu rozpoczyna się historia i początek firmy Prokhard jest rok 1993 Tomasz Prokopiuk pod szyldem własnej działalności gospodarczej rozpoczyna tworzenie historii firmy Prokhard. Początkowo są to wdrożenia zintegrowanych pakietów oprogramowania produkowanych przez wiodące firmy informatyczne w Polsce, to już wtedy trwają też pierwsze prace nad własnymi rozwiązaniami informatycznymi. Powstaje pakiet oprogramowania wspomagający zarządzanie magazynami, obsługę sprzedaży w nowym otoczeniu prawnym i nowych wymogach podatkowych (podatek VAT) oraz wspierający niektóre obszary przygotowania i planowania produkcji, pakiet o nazwie Handlowej „PRODUKT”.

Rok 1997 powstaje firma MT PROKHARD a wraz z nią zaawansowane funkcjonalnie rozwiązania informatyczne oparte o środowisko Dos pod nazwą Pakiet Hetman, oraz pierwsze moduły systemu niefunkcjonujące w środowisku Windows. Kolejne lata charakteryzują się dynamicznym rozwojem firmy.

Rok 2000 Rozwój technologii informatycznej pozwala podjąć kolejne wyzwanie, jakim było zaprojektowanie zintegrowanego pakietu oprogramowania przeznaczonego do kompleksowej obsługi wszystkich procesów zachodzących w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Projekt ten otrzymuje nazwę Hetman2K i zostaje oparty o zaawansowane rozwiązania technologiczne firmy SYBASE w tym serwer bazy danych SQL. Hetman2K to narzędzie informatyczne które pozwoliło na pełną integrację procesów biznesowych w organizacji, szybszy obieg informacji, dzięki czemu firmy mogły znacząco obniżyć koszty i wypracować lepszą pozycję konkurencyjną na rynku - powstaje w pełni zintegrowany system klasy ERP Pakiet Hetman .

Rok 2000 stał się przełomowy pod wieloma względami w tym samym roku jako jedni z pierwszych w Polsce oddajemy do używania naszym klientom funkcjonalność magazynów mobilnych z wykorzystaniem terminali mobilnych, rozpoczynają się prace nad opracowaniem autorskiego branżowego rozwiązania informatycznego „planowanie rozkroju wstęgi tektury”, która to funkcjonalność zostaje w tym samym roku z powodzeniem wdrożona u klienta .

W 2003 Pakiet Hetman ERP zostaje wdrożony w pierwszym dużym wielooddziałowym koncernie międzynarodowym z branży produkcji opakowań z tektury. W 2005 roku z powodzeniem zostaje uruchomiony Moduł Hetman Laboratorium.

Rok 2006 firma MTPROKHARD uzyskuje zaszczytny tytuł Pomorskiego Lidera Innowacji w kategorii innowacyjny produkt to także okres dużych zmian w organizacji w 2008 roku firma MT Prokhard zostaje przekształcona w Spółkę z o. o. na czele spółki staje założyciel i pomysłodawca Pan Tomasz Prokopiuk; trwa dalszy rozwój systemu.

Hetman 2K ustępuje miejsca Platformie Hetman, Platforma Hetman zyskuje coraz większe uznanie na rynku wśród kolejnych klientów, jest produktem pomyślnie wdrożonym w firmach działających w różnych dziedzinach, takich jak: przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, świadczenie usług transportowych i wiele innych, zarówno w sektorze prywatnym jak i w państwowym.

To okres w którym Platforma Hetman staję się bazą do powstania rozwiązań branżowych i tak w roku 2007 powstaje Hetman Box Factory kompletny branżowy system informatyczny dla małych i średnich firm narzędzie dedykowane branży przetwórstwa tektury. W 2009 roku debiutuje na rynku Hetman Eko-Manager nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów; a w 2010 swoją premierę w branży sadowniczej ma Hetman Traceability, który staję się wiodącym systemem informatycznym w branży owocowo-warzywnej.

Z roku na rok rośnie grono zadowolonych klientów z Naszych rozwiązań informatycznych. Platforma Hetman staje się skutecznym orężem w walce z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym.

W roku 2011 grono klientów Platformy Hetman przekracza ilość 150 firm, daje to dodatkowy impuls do dalszego rozwoju firmy i tak: w roku 2011 powstaje moduł rejestracji oraz analizy zbiorów owoców i warzyw; to też rok w którym firma Prokhard wciela w życie długo przygotowywany plan produkcji własnych komputerów przemysłowych pod nazwą TPR-001. Rok 2012 zarząd firmy Prokhard podejmuje decyzję o rozpoczęciu budowy nowej okazałej siedziby firmy. W 2013 roku zostaje uruchomiony wewnętrzny system mający na celu podniesienie jakości bieżącej obsługi klientów – HelpDesk, zostaje uruchomiony serwer pozwalający świadczyć usługi providera EDI. Podejmowane przez Nas działania w zakresie realizacji projektów informatycznych z wykorzystaniem środków unijnych przynoszą wymierne sukcesy, wspólnie z klientami udaje nam się wdrożyć w ramach programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka kilkanaście projektów wspierających wdrażanie elektronicznego biznesu typy B2B.

Obecnie Platforma Hetman to nie tylko program spełniający określone przez użytkownika funkcje, ale również aktywny udział w jego wdrożeniu, pomoc w konfiguracji poszczególnych opcji, aby uzyskać możliwie najlepsze odzwierciedlenie procesów biznesowych klienta w systemie, to ciągła praca nad jego modyfikowaniem zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. To okres wytężonej pracy nad nową wieloplatformową, pracującą w różnych środowiskach, wspieraną przez rozwiązania mobilne, wersją systemu Platforma Hetman.