HelpDesk

Help Desk „ System obsługi zdalnych zgłoszeń”; rozwiązanie B2B zaprojektowane i wykonane w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy firmą ProkHard a jej Partnerami biznesowymi (Klientami) w zakresie obsługi zgłoszeń potrzeb rozwojowych Partnera, oraz zgłoszeń usterek lub nieprawidłowości wykrytych w oprogramowaniu. System HelpDesk pozwala Partnerowi na łatwe śledzenie statusu obsługi zgłoszeń poprzez stronę www.

Firmie ProkHard przyświeca idea partnerstwa i otwartości we współpracy z Klientami czego przykładem jest dążenie do szybkiego przekazywania rzetelnych informacji swoim Partnerom. HelpDesk umożliwia operatorowi w firmie PROKHARD odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od Klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (zasady rejestracji zgłoszeń określone zostały dla każdego klienta w momencie podpisywania umowy na zakup systemu lub umowy serwisowej) tworzony jest “bilet z odpowiednim kolejnym numerem nadanym automatycznie przez system”, który przejmuje jedna z osób obsługujących Klienta, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie. “Bilet” zawiera m. in. historię statusów zgłoszenia, poświęcony czas na realizację, historię komunikacji ze zgłaszającym, stan realizacji zgłoszenia, dyskusji (w obsłudze, wyjaśniona, zamknięta ) oraz przypisanie do określonego “właściciela”.

Dostęp do systemu ze strony Klienta możliwy jest po uprzednim zarejestrowaniu użytkownika w bazach danych ProkHard, w celu zapewnienia najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa dla naszych Partnerów.

HelpDesk to również narzędzie wspomagające współpracę z klientem podczas realizacji prac wdrożeniowych. Help Desk udostępnia klientowi harmonogram prac wdrożeniowych, pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z tematyką planowanych prac, wniesienie uwag do zakresu planowanych prac, oraz ostateczną akceptację terminów online.

Klient po wykonaniu prac może zgłaszać uwagi i potrzeby do treści i zakresu poszczególnych tematów, jak również potwierdzać wykonanie prac online.

Firma ProkHard ze szczególną starannością dba o jakość wykonywanych usług. System HelpDesk służy jako narzędzie przeznaczone do weryfikacji i kontroli jakości przeprowadzonych prac i szkoleń. System HelpDesk daje możliwość prowadzenia testów sprawdzających skuteczność przeprowadzonych szkoleń dla poszczególnych uczestników szkoleń. Wygodna w obsłudze forma udzielania odpowiedzi poprzez dostępny formularz online, oraz automatycznie generowany raport z przeprowadzonych testów wraz z wynikami testów, dla zarządu ProkHard oraz Klienta, umożliwia weryfikację pracy zarówno pracowników ProkHard jak i zaangażowania uczestników szkoleń.

Odpowiednia ocena poziomu pozyskanej wiedzy przez użytkowników systemu, daje podstawy do wydania certyfikatów potwierdzających pozyskanie wiedzy z zakresu obsługi określonych funkcjonalności systemu Platforma Hetman i ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie Partnera.

Link do serwisu dla Użytkownika: http://srv2.prokhard.com.pl/hgweb/zgloszeniaKlient
Link do serwisu dla pracownika PROKHARD:http://srv2.prokhard.com.pl/hgweb/