Platforma Hetman

Platforma Hetman to zintegrowany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestracji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:

  • Planowanie rozkroju wstęgi na tekturnicy;
  • HetmanBoxFaktory – System wspomagający zarządzanie firmami zajmującymi się produkcją opakowań z tektury;
  • EKO-MANAGER – nowoczesne rozwiązanie informatyczne w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów;
  • TRACEABILITY – system wspomagający śledzenie partii w branży ogrodniczej oraz w zakładach sortowania i przetwarzania owoców i warzyw.

Platforma Hetman to system oparty o narzędzie informatyczne gwarantujące pełną identyfikację informacji, a tym samym spójność celów wszystkich procesów biznesowych.

Platforma Hetman skołada się z następujących modułów:
[Hetman-CRM], [Hetman-ERP-FINANSE], [Hetman-ERP-LOGISTYKA], [Hetman-MES], [Hetman-ROZSZERZENIA]